Wnioski wyjazdowe - ERASMUS rekrutacja 2011_12

Termin oddawania wniosków wyjazdowych, zatwierdzonych przez Koordynatora Instytutowego i Prodziekana,

mija 29 kwietnia br.  /pok.101B /

Wnioski będą dodatkowo przyjmowane w pierwszym tygodniu maja (po długim weekendzie).

 

Biuro Koordynatora Wydziałowego

Wydz.Neofilologii UAM

N.Ciesielczyk

S.Sobkowiak