Stypendia studenckie LLP ERASMUS

Wysokości stypendium programu LLP ERASMUS przypadających na poszczególne kraje UE

w cyklu dydaktycznym 2011/12 - studia i praktyki,

znane będą na przełomie MAJA i CZERWCA br.

Zestawienie stawek stypendialnych zostanie ogłoszone na Stronie oraz w gablotach.

 

Biuro Koordynatora Wydziałowego

Wydz.Neofilologii UAM

N.Ciesielczyk

S.Sobkowiak