UWAGA PRZEPROWADZKA BIURA KOORDYNATORA WYDZIAŁOWEGO ERASMUS

Z uwagi na remont budynku B Coll.Novum , biuro Koordynatora Wydziałowego Erasmus

zostaje 20 czerwca br. przeniesione do budynku A, sala wykładowa 6A (parter) , na okres ok. 3 miesięcy.

 

 

S.Sobkowiak 

N.Ciesielczyk

Erasmus - Wydz.Neofilologii UAM