podpisywanie umów Erasmus-Studia 2011/12

UWAGA studencie III roku - do podpisania umowy na ERASMUS-STUDIA 2011/12 wymagane jest zachowanie statusu studenta ! W związku z powyższym przed podpisaniem umowy należy dostarczyć  wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami (oświadczenie o koncie walutowym i list akceptacyjny ) zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta studiów uzupełniających mgr. W wyjątkowych przypadkach, gdy  wyniki rekrutacji na studia uzupełniające będą  w  II połowie  września br. ,  umowy będą podpisywane nawet dzień przed wyjazdem lub będzie wymagane przesunięcie terminu wyjazdu na uczelnię goszcząca po uprzednim uzyskaniu zgody tej uczelni