DYŻUR biura KOORDYNATORA WYDZIAŁOWEGO / DUTY Hours

Godziny dyżurów w okresie wakacyjnym dla studentów pozostają bez zmian:

wtorek 11-14h

piątek 11-13h

pokój 9A , parter