Main

warning: Creating default object from empty value in /var/www/erasmus+/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
newsy

Wyjazdy pracowników w ramach Erasmusa

 Wyjazdy pracowników nieakademickich

W roku akademickim 2007/08 w ramach programu Erasmus po raz pierwszy będą mieli możliwość wyjechać na krótkie szkolenia zagraniczne pracownicy nie będący pracownikami akademickimi. Jest to zupełna nowość, dlatego nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów organizacyjnych. Jednak szacunkową liczbę chętnych musimy podać w najbliższych dniach, dlatego proszę potencjalnych zainteresowanych o przesłanie zgłoszenia do swoich koordynatorów instytutowych do dnia 18.03.br.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

imię i nazwisko

stanowisko

charakter szkolenia (czego miałoby dotyczyć szkolenie)

instytucja goszcząca (nie mamy jeszcze żadnych podpisanych umów w tym zakresie, dlatego liczy się własna inwencja, pomysł, kontakt; lista naszych partnerów dot. wymiany studentów i kadry dydaktycznej znajduje się na stronie www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+ - możliwe, że z tymi ośrodkami najłatwiej będzie nawiązać (na początek) współpracę dot. wymiany innych pracowników)

Magdalena Ratajczak

Praktyki dla studentów w ramach Erasmusa - NOWOŚĆ

Praktyki dla studentów w ramach programu LLP/Erasmus

W roku akademickim 2007/08 studenci będą mogli po raz pierwszy w ramach programu Erasmus skorzystać z wyjazdów zagranicznych na praktyki. Ponieważ jest to zupełna nowość nie są jeszcze do końca ustalone wszystkie szczegóły.  Na chwilę obecną wiemy, że:

- praktyki/staż powinny być zbieżne z profilem studiów;
- nie mogą trwać krócej niż 3 miesiące i są realizowane na zasadzie przerwy w studiach;
- praktyki można łączyć z pobytem stypendialnym;
- osoba, która była już na stypednium w ramach Erasmusa może wyjechać na praktyki, ale też tylko jeden raz;
- w tej chwili nie mamy jeszcze żadnych podpisanych umów w tym zakresie (tu przyda sie bardzo przedsiębiorczość kandydatów na wyjazd); 
- kwota grantu na razie nie jest znana, może ok. 300 EURO na m-c.

Osoby wstępnie zainteresowane odbyciem stażu za granicą proszę o przesłanie emailem swojego zgłoszenia do koordynatorów instytutowych do dnia 18.03.br.
W zgłoszeniu należy podać:
- imię i nazwisko, rok studiów, kierunek
- rodzaj praktyk jakie Państwo chcecie zrealizować; w jakiej instytucji, w którym mieście.

Magdalena Ratajczak 

Zmiana terminu rekrutacji!

W związku z tym, iż nadal oczekujemy na niektóre uaktualnione umowy od naszych parterskich uniwersytetów w Europie zmuszeni jesteśmy przesunąć, a właściwie wydłużyć,  termin rekrutacji o parę dni. Dokumenty będzie można składać do dnia 18 marca br., a wyniki kwalifikacji poznamy po 28 marca br.

Erasmus Day 2007

Erasmus Day - Dzień Erasmusa na UAM

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych programem LLP/Erasmus na tzw. Erasmus Day, ktory w tym roku odbędzie sie w Collegium Minus, 23 lutego 2007 r. w godzinach 15:30-20.00. 

Magdalena Ratajczak

Przedłużenie stypendium

PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM NA KOLEJNY SEMESTR

W celu przedłużenia stypendium Socratesa na kolejny semestr należy:

  • uzyskać pisemną zgodę uczelni goszczącej,
  • zgodę kierownictwa Państwa kierunku oraz promotora pracy magisterskiej/doktorskiej
  • zgodę koordynatora wydziałowego,
  • złożyć (osobiście) podanie o urlop dziekański czynny.

Kolejność załatwiania formalności:

mając pisemną zgodę uczelni za granicą należy pobrać i wypełnić wniosek o urlop dziekański (sekretariat danego kierunku); na tym samym wniosku podpisuje się najpierw kierownik jednostki i promotor, później koordynator wydziałowy; na koniec składacie Państwo wniosek w dziekanacie. (Jeżeli uczelnia zagraniczna wymaga w pierwszej kolejności pozwolenia UAM proszę podać koordynatorowi wydziałowemu imię i nazwisko oraz email osoby, do której należy przesłać naszą zgodę.)

Proszę pamiętać, że zostajecie Państwo za granicą na własny koszt. Nie ma dofinansowania.

Termin załatwienia w/w formalności powinien być odpowiedni dla poszczególnych uczelni (kiedy kończy i rozpoczyna się kolejny semestr) oraz dla Państwa kierunków tu w Polsce.

Magdalena Ratajczak

Ankieta stypendysty Erasmusa

UWAGA! STYPENDYŚCI ERASMUSA W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

Przypominam, iż obowiązkiem każdego stypendysty Erasmusa jest wypełnienie ankiety (online) po odbyciu studiów zagranicznych. Ankieta jest już dostępna na stronie:

http://www.socrates.org.pl/socrates2/index1.php?dzial=4&node=13&doc=1000212