Terms of address in English
Zwroty adresatywne w języku polskim


For a native speakers of English
You will find a list of questions regarding your relationship with a native speaker of English you addressed in English at least once. When answering the questions, you may describe your current relationship or a relationship with somebody you have not seen for some time. If you describe a relationship from the past, try to provide information about you and the person you addressed according to the knowledge you had at the time when you addressed him/her. If you are not certain about some facts (age, political orientation) try to guess.

Your answers will help us find out what factors influence the choice of terms of address in English. You may fill in the questionnaire several times describing relationships with different people and we encourage you to tell your friends about it as well.

Thank you for your help!

Dla rodzimych użytkowników polskiego
Chcielibyśmy prosić Cię o wypełnienie krótkiego kwestionariusza. Wypełniając go będziesz opisywać swoje relacje z innym Polakiem, do którego zwróciłeś(-aś) się po polsku przynajmniej raz. Możesz tutaj opisać swoje obecne relacje z tą osobą, bądź też relacje z kimś, z kim nie widziałeś(-aś) się od dłuższego czasu. Jeśli opisujesz relacje z przeszłości, spróbuj dostarczyć informacje o sobie i o opisywanej osobie zgodne z wiedzą, którą posiadałeś(-aś) gdy zwracałeś(-aś) się do niej. Jeśli nie jesteś pewien niektórych faktów (wiek, orientacja polityczna) - spróbuj zgadnąć.

Dzięki Twoim odpowiedziom ustalimy, co wpływa na sposób, w jaki Polacy zwracają się do siebie. Zachęcamy do kilkakrotnego wypełnienia kwestionariusza (za każdym razem opisując relację z inną osobą) i do przekazania go znajomym.

Dziękujemy za pomoc!


English version Wersja polska