Jerzy Koch
Multatuli (1820-1887) w Polsce. Próba historycznoliterackiej analizy przebiegu recepcji na przelomie XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego: Wrocław, ss. 281.

Multatuli in Polen (1820-1887). Proeve van een literair-historische analyse van het verloop van de receptie in de periode van de eeuwwisseling
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Website Hit Counter
Web Counter

Webmaster: jsterckx@ifa.amu.edu.pl 2012/02/08