Witamy na stronie programu ERASMUS+ przeznaczonej dla studentów i pracowników Wydziału Anglistyki UAM.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz 5 innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na 7 lat, czyli do roku 2020. Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń) studentów, kadry edukacyjnej i administracyjnej oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronach:
ERASMUS+ na UAM
Komisja Europejska
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie
Erasmus w Polsce

Ogłoszenia i komunikaty

 • 2011-01-17 08:22

  Informuję, że godziny dyżuru w biurze Erasmus

  Wydz.Neofilologii UAM, pok.101 B uległy zmianie:

  11.00 - 14.00 

  mgr  Salomea Sobkowiak

 • 2011-01-10 14:12

  Informujemy, że wtorkowy dyżur w Biurze Erasmusa Wydz.Neofilologii UAM pok.101 B

  będzie odbywał się w godzinach 12.00-14.00

   

  Salomea Sobkowiak - ERASMUS UAM

 • 2010-12-29 08:17

  Informujemy, iż z uwagi na spotkanie koordynatorów wydziałowych i instytutowych ERASMUSa, które odbędzie się dnia 10.01.2011r. w godz.12.00-14.00  w Collegium Minus,

  biuro Erasmusa Wydz. Neofilologii pok.101B   będzie w tym czasie nieczynne.

 • 2010-12-22 10:27

  Informuję, że zostal wydłużony termin podpisywania umów na wyjazdy zagraniczne do dnia 7.01.2011r.

  Proszę o niezwłoczne przybycie do biura, pok.101B w celu dopełnienia formalności lub złożenia pisemnej rezygnacji.

   

  Koordynator Wydziałowy

  J.Kuźniak

 • 2010-12-10 11:59

  Informujemy, że termin na podpisanie umów mija 15 GRUDNIA!

  Zainteresowane osoby prosimy o mobilizację lub przekazanie pisemnej (lub drogą mailową) ) rezygnacji z wyjazdu  do Biura Erasmusa Wydz. Neofilologii, pokój.101, bud.B

  jkuzniak@ifa.amu.edu.pl

  ssobkowiak@ifa.amu.edu.pl

  (UWAGA! Zmiana godzin dyżuru!)

   

  Koordynator Wydziałowy

  Justyna Kuźniak, Wydz.Neofilologii UAM

 • 2010-12-10 11:27

  Informujemy, że  nastapiła zmiana dni i godz.dyżurów  biura ERASMUS Wydziału Neofilologii:

  WTOREK / TUESDAY  12.00-15.00

  PIĄTEK / FRIDAY        11.00-13.00

  Koordynator Wydziałowy

  mgr Justyna Kuźniak

 • 2010-08-12 11:02

  ZMIANA DECYZJI REKTORA W SPRAWIE DOFINANSOWAŃ 2009-2010 

  Ze względu na zakwestionowanie przez Agencję Narodową sposobu rozliczenia stypendium Erasmusa 2009-2010 Rektor UAM został niestety zmuszony do zmiany decyzji (z dnia 17.05.br.) w sprawie wypłaty dofinansowań dla stypendystów Erasmusa. Dofinansowanie otrzymają jedynie studenci, którzy przedłużyli swój pobyt za granicą o kolejny semester nie otrzymując nań grantu.

  Więcej informacji nt. powyższych zmian > Dział Współpracy z Zagranicą (DWZ): erasmus@amu.edu.pl

  Magdalena Ratajczak

 • 2010-08-10 10:11

  Zmiana godzin podpisywania umów 2010-2011

  Informujemy, iż od 12 sierpnia br. umowy będzie można podpisywać na dyżurze we wtorki i czwartki w godzinach od 11.00 do 12.00 w sali 101B.

  Magdalena Ratajczak

   

   

   

 • 2010-08-10 09:46

  W dniu 17.08.br.  dyzur koordynatora wydziałowego ds. Eramusa jest odwołany. Za zmiany przepraszamy.

  Magdalena Ratajczak

 • 2010-07-13 08:21

  W DNIACH:

   

  - 20 LIPCA (WTOREK)

  - 27 LIPCA (WTOREK)

   

  DYŻUR BIURA ERASMUSA ODWOŁANY. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY