Witamy na stronie programu ERASMUS+ przeznaczonej dla studentów i pracowników Wydziału Anglistyki UAM.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz 5 innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na 7 lat, czyli do roku 2020. Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń) studentów, kadry edukacyjnej i administracyjnej oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronach:
ERASMUS+ na UAM
Komisja Europejska
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie
Erasmus w Polsce

Ogłoszenia i komunikaty

 • 2011-04-11 12:51

  Spotkanie odbędzie się 18 kwietnia br. (poniedziałek) w godzinach 10.00-11.00

  w sali C1 (łącznik z biblioteką Neo)

   

  Biuro Koordynatora Wydziałowego - ERASMUS

  N.Ciesielczyk

  S.Sobkowiak

 • 2011-03-31 10:38

  W dniu dzisiejszym  na listę wolnych miejsc doszły nowe :

  Z IFRom : Francja  - Strasbourg                       1miejsce

                  Hiszpania - Bilbao i Tarragona    po 2 miejsca

   

  z IJ        : Francja - Marsylia                              1miejsce

                 Hiszpania - Sevilla  (licencjat!)          1miejsce

 • 2011-03-31 08:25

  Termin rekrutacji na ERASMUS- PRAKTYKI został ostatecznie przedłużony 

  do 15 KWIETNIA br. (piątek)

  Po tym terminie nie będzie już możliwe składanie wniosków !

 • 2011-03-28 11:35

  Rekrutacja uzupełniająca 2011/12

  Lista wolnych miejsc (28.03.2011)

 • 2011-03-16 10:37

  REKRUTACJA 2011/12 NA PRAKTYKI

  trwa do 1 kwietnia br.

  / prawdopodobnie termin zostanie wydłużony do

  15 kwietnia br. /

 • 2011-03-11 14:02

  Rekrutacja uzupełniająca 2011-2012

  Otwarcie II tury rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach LLP Erasmus planowane jest na dzień 21 marzec br.

  Rekrutacja potrwa do 1 kwietnia br (czyli 2 tygodnie)

  Zasady rekrutacji pozostają bez zmian.

   

  Biuro Koordynatora Wydziałowego

  Wydz.Neofilologii UAM,

  pok.101B

  N.Ciesielczyk

  S.Sobkowiak

 • 2011-02-28 13:34

  Tutaj znajduje się oferta rekrutacyjna na rok 2011/12

   

 • 2011-02-28 11:51

  REKRUTACJA 2011/12 NA WYJADY ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS TRWA DO 4 MARCA 2011r.

  DO 4 MARCA RÓWNIEŻ KOORDYNATORZY INSTYTUTOWI PRZYJMOWAĆ BĘDĄ ZAŚWIADCZENIA O ŚREDNIEJ OCEN Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEBIEGU STUDIÓW.

  KONIEC MARCA/ POCZĄTEK KWIETNIA br. ZOSTANIE OGŁOSZONA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH  ORAZ LISTA WOLNYCH MIEJSC, NA KTÓRE BĘDZIE MOŻNA APLIKOWAĆ BEZ WZGLĘDU NA INSTYTUT.

   

  REKRUTACJA NA PRAKTYKI ERASMUS ZOSTANIE PRZEDŁUŻONA DO 1.04.2011r. Z UWAGI NA DŁUGI OKRES OCZEKIWANIA PRZEZ STUDENTÓW NA LISTY INTENCYJNE OD PRZYSZŁYCH PRACODAWCÓW.

   

  Biuro Koordynatora Wydziałowego

  S.Sobkowiak

  N.Ciesielczyk

 • 2011-02-25 09:08

  WTOREK / TUESDAY  11.00 - 14.00

  PIĄTEK / FRIDAY        11.00 - 13.00

 • 2011-01-21 12:16

  Na Wydz.Neofilologii odbędzie się w czwartek dnia 27.01.2011r. w godz. od 10.00-15.00

  Stoisko Informacyjne w Holu Głównym

  Spotkanie informacyjne / catering / w sali C1 ok.14.00-15.00

   

  Salomea Sobkowiak - Erasmus

  Wydz.Neofilologii UAM