Main

warning: Creating default object from empty value in /var/www/erasmus+/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
newsy

KURSY JĘZYKOWE DLA STYPENDYSTÓW ERASMUSA 2013-2014

Informacja nt. kursów językowych dla stypendystów Erasmusa 2013-2014 została przesłana do studentów na ich adres u-mail. MRatajczak

Wolne miejsca na praktyki Erasmusa

Osoby zainteresowane wyjazdem na praktyki Erasmusa w terminie od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2014 r. proszę o kontakt z koordynatorem wydziałowym, pokój 101 B (Coll. Novum) lub email: erasmus@wa.amu.edu.pl. MR

DOFINANSOWANIE DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYJEŻDŻAJĄCYCH NA ERASMUSA

Poniżej informacja z Działu Współpracy z Zagranicą (DWZ)

Szanowni Państwo,

 

Studenci zakwalifikowani do wyjazdu w ramach programu LLP - Erasmus mogą składać WNIOSKI o dodatkowe dofinansowanie ze względu na udokumentowana niepełnosprawność.

 

Prosiłabym o poinformowanie st. o takiej możliwości oraz o umieszczeniu krótkiej inf. Na stronach wydziałowych wraz z wnioskiem do pobrania.

Jednocześnie przypominam, że wniosek musi być wypełniony komputerowo(w razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt)

Załączniki do wniosku:

 

-aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

- potwierdzenie przyjęcia na stypendium z instytucji przyjmującej.

 

Daty składania wniosków :

do 15 czerwca 2013 r., do 1 sierpnia 2013 r., do 1 grudnia 2013 r., do 1 kwietnia 2014 r.

Wskazane terminy to data wpłynięcia wniosku do NA.

 

Z poważaniem,

 

Natalia Popiel

 

 

 

-------------------------------------------

Natalia Popiel

International Relations Office

LLP/Erasmus

Adam Mickiewicz University of Poznan

ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznan

Poland

tel. +48 61 829 44 30

fax. +48 61 829 44 06

e-mail: erasmus@amu.edu.pl

LISTA WOLONYCH MIEJSC

Lista wolnych miejsc na wyjazd w ramach LLP/Erasmus w roku akademickim 2013-2014 znajduje się w zakładce Studia / Rekrutacja.

Magdalena Ratajczak

KURSY EILC

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuje, że Komisja Europejska ogłosiła listę Uniwersytetów organizujących kursy językowe Erasmus Intensive Language Courses (EILC) http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm

Przypominam, że zainteresowani studenci - stypendyści Erasmusa, zgłaszają swoje kandydatury za pośrednictwem Działu Współpracy z Zagranicą UAM. Student wypełnia elektronicznie standardowy formularz zgłoszeniowy i przesyła go pocztą elektroniczną na adres erasmus@amu.edu.pl. Termin składania wniosków to 20.05.2013.  Uczelnia wypełnia część końcową formularza, w której zatwierdza zgłoszenie studenta oraz podaje dane osoby kontaktowej ds. Erasmusa.

Uwaga! Zgłoszenia powinny zostać wysłane tylko w formie elektronicznej na adres erasmus@amu.edu.pl.

W kursach EILC nie mogą brać udziału studenci, których główną dziedziną studiów jest język kraju przyjmującego (studenci filologii, językoznawstwa, translatoryki itp.).

Za udział w kursie nie są pobierane opłaty. Uczestnicy płacą natomiast za zakwaterowanie i wyżywienie oraz za dodatkowe koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem na wyjazdach turystycznych w ramach programu kulturalnego.

Dofinansowanie zostanie wypłacone, pod warunkiem dostarczenia do biura DWZ UAM kopii certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu. Udział w kursie EILC nie jest równoznaczny z przedłużeniem pobytu na stypendium o 1 miesiąc.

Dofinansowanie pobytu na kursie EILC otrzymują tylko studenci, którzy aplikują na kurs za pośrednictwem biura DWZ UAM.

Z poważaniem,

Anna Abram, M.A.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Dział Współpracy z Zagranicą
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: 61 829 4339
fax: 61 829 4406
e-mail: erasmus@amu.edu.pl

 Adam Mickiewicz University in Poznan
International Relations Office

ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań, Poland
tel: +48 61 829 4339
fax: +48 61 829 4406
e-mail:
erasmus@amu.edu.pl

PRAKTYKI ERASMUSA 2013-2014

UWAGA! Termin składania dokumentów zostaje przedłużony do 26.04.2013 r. do godz. 12.00.

Zapraszamy!

MRatajczak

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE DLA STYPENDYSTÓW ERASMUSA

Zapraszamy na zebranie organizacyjne dla osób zakwalifkowanych na wyjazd na studia w ramach LLP/ERASMUS w roku 2013/2014, które odbędzie się w piątek 19.04.13 r. o godz. 12.00 w sali C1 (Collegium Novum).

MRatajczak

Lista wolnych miejsc - Erasmus 2013-2014

Lista wolnych miejsc na rok akademicki 2013-2014 w programie LLP/Erasmus znajduje się w zakładce Studia/Rekrutacja 

 

Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się 15 marca 2013 r. Zapraszam!

MR

Dyżur w dniu 25.01.13 r. odwołany

W zwiazku z Dniem Erasmusa dyżur w dniu 25.01.13 r. jest odwołany.

Magdalena Ratajczak

 

Dzień Erasmusa

Zapraszamy na Drzwi otwarte Erasmusa na Wydziale Anglistyki i Wydziale Neoflologii!

piątek 25.01.2013 r., Collegium Novum

- stoisko informacyjne w holu głównym, godziny  9:30-12:45 

- spotkanie informacyjne, sala C1 , godz. 12.00

 Do zobaczenia!

Magdalena Ratajczak