Studia niderlandystyczne / Dutch Studies

Studia niderlandystyczne łączą charakter studiów filologicznych z profilem kulturoznawczym. W programie studiów oprócz bloku Praktycznej nauki języka niderlandzkiego (w sumie 900 h zajęć na studiach licencjackich) przewidziano również przedmioty akademickie, z których wiele ma charakter kulturoznawczy.

BA Dutch Studies :: Studia niderlandystyczne (licencjackie)
MA Dutch Studies - Studia niderlandystyczne (magisterskie)

Studia Niderlandystyczne to współczesna wersja klasycznej Filologii Niderlandzkiej będąca odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy. Kierunek ten nawiązuje do doświadczeń i tradycji poznańskiej niderlandystyki, której początki na naszym Uniwersytecie sięgają 1983 roku – najpierw na Wydziale Neofilologii, a potem na Wydziale Anglistyki.  

version in English (wersja w języku angielskim) — link 

Na Studia Niderlandystyczne zapraszamy wszystkich absolwentów szkół średnich zainteresowanych językiem i kulturą Niderlandów. Naukę języka niderlandzkiego (zwanego powszechnie – acz błędnie – holenderskim) zaczynamy od podstaw, wcześniejsza znajomość języka nie jest zatem wymagana!  

Studenci i studentki Studiów Niderlandystycznych udają się w fascynującą podróż po krajach niderlandzkiego obszaru językowego – Holandii, Belgii (Flandrii), Antylach i dawnych koloniach holenderskich.  

W trakcie trzyletnich studiów licencjackich nie tylko opanujesz język niderlandzki na poziome B2 (łącznie to niemalże tysiąc godzin lekcyjnych praktycznej nauki języka!), ale także zrozumiesz niderlandzką kulturę i mentalność. Dowiesz się jak funkcjonują kraje, w których używa się języka niderlandzkiego, poznasz ich historię, sztukę i literaturę. Zagłębisz się w odmęty kolonialnej przeszłości Republiki Zjednoczonych Prowincji, pramatki współczesnej Belgii i Holandii, kontrolującej tereny od dzisiejszego Nowego Jorku, przez Karaiby i RPA, aż po Indonezję. Zrozumiesz, na czym polega holenderska otwartość i tolerancja oraz dlaczego w Belgii jest aż sześciu premierów. Poznasz też fascynującą historię niderlandzkiej literatury, zaczytując się między innymi w najbardziej skandalizujących tekstach, jakie wyszły spod pióra holenderskich i belgijskich pisarzy oraz pisarek.  

Niderlandzkie słownictwo, gramatykę i fonetykę przyswoisz w trakcie zajęć z belgijskimi i holenderskimi wykładowcami oraz polskimi niderlandystami. Atutem Studiów Niderlandystycznych są nie tylko liczni native speakerzy, ale także interdyscyplinarny profil naszych pracowników, którzy wykształcenie niderlandystyczne połączyli z innymi specjalnościami: anglistyką, germanistyką, slawistyką, hispanistyką, psychologią, historią sztuki, architekturą itp. Dzięki temu masz szansę zdobyć akademickie wykształcenie na najwyższym poziomie i nauczyć się tak wyjątkowego języka, jakim jest niderlandzki. To wszystko w miłej i kameralnej, przepełnionej otwartością, życzliwością i szerokim spojrzeniem na świat atmosferze.   

Uzupełnieniem programu Studiów Niderlandystycznych są przedmioty, które samodzielnie wybierzesz z oferty wydziałowej lub ogólnouniwersyteckiej, a także zajęcia z wybranego drugiego języka obcego. Studia na poznańskiej niderlandystyce to także szansa wyjazdu zagranicę w ramach programów wymiany międzynarodowej CEEPUS (półroczne studia na uniwersytetach Europy Środkowo-Wschodniej) oraz ERASMUS (umowy z uniwersytetami w Brukseli, Gandawie i Lejdzie). Będziesz także mieć możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. Potwierdza on znajomość języka i kompetencje kulturowe na różnych poziomach zaawansowania oraz jest powszechnie uznawany w Belgii i Holandii. 

Decyzja o gruntownej zmianie programu studiów i odejściu od klasycznej formuły Filologii Niderlandzkiej na rzecz Studiów Niderlandystycznych wynika z dynamicznych zmian na rynku pracy i jego aktualnych potrzeb. Dzięki znacznym inwestycjom firm holenderskich i belgijskich w Polsce wzrosło zapotrzebowanie na dobrze wykształconych specjalistów, którzy nie tylko biegle władają językiem niderlandzkim, ale także posiadają dobrą znajomość realiów i kultury tych krajów. Świadomość kulturowa, którą cechują się absolwenci Studiów Niderlandystycznych, pozwala na swobodne poruszanie się na styku kultury niderlandzkiej i polskiej. Stanowi to odpowiedź na aktualne przemiany na rynku pracy powodujące coraz częstszą konieczność funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, gdzie nietrudno o nieporozumienia wynikające z nieznajomości cudzych zwyczajów i kultury.  Otwartość, tolerancja oraz znajomość różnych języków obcych są cechami coraz bardziej cenionymi przez pracodawców z różnych branż, dzięki czemu absolwenci poznańskiej niderlandystyki nie mają najmniejszych problemów ze znalezieniem dobrej pracy po studiach! 

Studia / Studie

Aktualny program studiów licencjackich i magisterskich można znaleźć pod poniższym linkiem: Programy studiów

Więcej - Lees verder…

Dlaczego niderlandzki w Poznaniu?

...bo język niderlandzki jest wielkim językiem ...bo firmy niderlandzkie i belgijskie są wszędzie ...bo są fajne studia w świetnej atmosferze ...bo bardzo szybko zaczniesz mówić po niderlandzku …

Więcej - Lees verder…

Kontakt / Contact

Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich Wydział Anglistyki UAM Kolegium Heliodora Święcickiego ul. Grunwaldzka 6 60-780 Poznań tel: (+48) 61 829 3557 Department of …

Więcej - Lees verder…

Wiadomości - Nieuws