O nas

Po kliknięciu na nazwisko zostaniesz przeniesionx na profil wykładowcy na stronie WA, na którym znajdziesz informacje o dorobku naukowym, godzinach dyżuru, a także adres e-mail.

Pracownicy - Medewerkers

Na zdjęciu od lewej do prawej: 

Robert de Louw, Paweł Zajas, Sander van Hes, Martyna Kliks, Mikołaj Buczak, Małgorzata Łyczykowska, Joanna Meesters, Michał Wenderski, Małgorzata Drwal.

Nieobecni: prof. Jerzy Koch, Karen Kuhn, Nancy Saeys