Editors

Editor-in-Chief: Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

Editorial Team:

Kamil Kaźmierski
Karolina Krawczak
Jarosław Weckwerth

Language Editor: Geoffrey Schwartz
Statistics Editor: Robert Lew

Founding Editor: Jacek Fisiak
 

Advisory Board

 • Ocke-Schwen Bohn (Århus)
 • Vit Bubenik (St. John's)
 • Anna Cieślicka (Laredo)
 • Ellen Contini-Morava (Virginia)
 • Wolfgang U. Dressler (Vienna)
 • Stig Eliasson (Mainz)
 • Małgorzata Fabiszak (Poznań)
 • Russell Gray (Jena)
 • Ulrike Gut (Münster)
 • Ernst Håkon Jahr (Kristiansand)
 • Michael Hornsby (Poznań)
 • Allan R. James (Klagenfurt)
 • Jennifer Jenkins (Southampton)
 • Henryk Kardela (Lublin)
 • Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak (Poznań)
 • William Kretzschmar (Georgia)
 • Michał Krzyżanowski (Liverpool)
 • Ian Maddieson (Berkeley)
 • Miriam Meyerhoff (Auckland)
 • John J. Ohala (Berkeley)
 • Dorit Ravid (Tel Aviv)
 • Nikolaus Ritt (Vienna)
 • Jerzy Rubach (Warsaw/Iowa)
 • Tobias Scheer (Nice)
 • Michael Sharwood Smith (Edinburgh)
 • Steven L. Small (Irvine)
 • Antonella Sorace (Edinburgh)
 • Przemysław Tajsner (Poznań)
 • Yishai Tobin (Be'er Sheva)
 • Peter Trudgill (Kristiansand)
 • Michael Vitevitch (Kansas)
 • John Wells (London)
 • Jacek Witkoś (Poznań)
 • Ruth Wodak (Lancaster)