Plan zajęć w edycji 2018/2019 do pobrania tutaj

Planowany terminarz zjazdów 2018/2019:

27-28 X
24-25 XI
8-9 XII
12-13 I
26-27 I
9-10 II
23-24 II
9-10 III
23-24 III
6-7 IV
27-28 IV
11-12 V
25-26 V
15-16 VI