Nie przewiduje się naboru na studia w roku akademickim 2016-17.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na edycję 2017-18!


PROGRAM REALIZOWANY PRZY UDZIALE
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS


W dobie globalizacji i intensywnych kontaktów naukowych, gospodarczych i politycznych pomiędzy Polską a innymi państwami, a także w związku z obecnością Polski w strukturach Unii Europejskiej istnieje duże zapotrzebowanie na profesjonalne usługi tłumaczeniowe. Podstawowym założeniem Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Specjalistycznych jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania tłumaczeń tekstów specjalistycznych: prawniczych, ekonomiczno-handlowych, unijnych, naukowo-technicznych i medycznych.

Program obejmuje 160 godzin zajęć, które będą prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie (nauczycieli akademickich oraz zawodowych tłumaczy). Zajęcia zostały podzielone na trzy moduły odzwierciedlające uzyskane kwalifikacje: (1) Wprowadzenie do przekładu specjalistycznego, (2) Przekład specjalistyczny: warsztat tłumacza, (3) Przekład specjalistyczny: ćwiczenia praktyczne. Szczegółowy program zajęć znajduje się w zakładce PROGRAM.
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów na zasadach określonych przez poszczególnych wykładowców i pozytywny wynik egzaminu końcowego z praktycznego tłumaczenia tekstów specjalistycznych. Zajęcia będą się odbywały w siedzibie Wydziału Anglistyki UAM, w budynku Collegium Novum (al. Niepodległości 4, Poznań), w bloku A.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Absolwenci uzyskają następujące kwalifikacje:

  • umiejętność tłumaczenia tekstów prawniczych, handlowo-ekonomicznych, unijnych, naukowo-technicznych i medycznych w zakresie języków polskiego i angielskiego;

  • znajomość zagadnień prawniczych, ekonomicznych, unijnych, naukowo-technicznych i medycznych oraz związanej z nimi terminologii;

  • znajomość aspektów i poziomów stylistycznych języka ojczystego;

  • znajomość narzędzi wspomagających proces tłumaczenia oraz narzędzi terminologicznych;

  • umiejętność korzystania z narzędzi poszukiwania informacji;

  • znajomość strategii identyfikacji i rozwiązywania problemów tłumaczeniowych.


Absolwenci otrzymują certyfikat ukończenia Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Specjalistycznych.